2 People reacted on this

  1. Bác Hiệu với bác Trung song kiếm hợp bích tốt nhỉ. Anh em phối hợp quay rất hay. Mỗi người một phong cách.

Leave a Comment