Posted on: August 30, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Kho bạc Nhà nước tập huấn trực tuyến kiểm soát chi đầu tư, luật đầu tư côngChiều ngày 8.7.2017 KBNN TW tập huấn trực tuyến kiểm soát chi đầu tư, luật đầu tư công cho các đơn vị kho bạc trên cả nước. Nội dung tập huấn được…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment