7 People reacted on this

  1. Dù jack bệnh nhưng vẫn hát live hay quá trời thương 2ban nhiều lắm du trời nắng vẫn diễn nhiệt tình tuyệt vời quá.jack và khánh mặc ao dài màu đỏ xinh trai dễ thương và đáng yêu.❤❤❤❤❤👬💖💖💖💖💖🙆‍♀️🙆‍♀️🐝🐝

Leave a Comment