Posted on: September 25, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Hủy đấu thầu quốc tế, chọn nhà thầu trong nước làm cao tốc Bắc – Namnguồn:
Bộ GTVT vừa cho biết, 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi chọn nhà đầu tư trong nước, không đấu thầu quốc tế.

Căn cứ những quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt Luật đấu thầu đối với 8 dự án thành phần được QH phê duyệt đầu tư theo hình thức PPP, thời gian qua Bộ GTVT đã tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu quốc tế.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment