11 People reacted on this

  1. tại sao mình viết được phân số rồi khi lưu tệp và thoát mở ra lại về công thức vậy?

Leave a Comment