31 People reacted on this

  1. Hãy giúp mình có được 1 gói mỳ và ai muốn mình chơi liên quân thì cứ thuê mình nhé , mình sẳn sàng rewiew bạn nào đã đonate mình
    Trình độ chơi Kéo nhiều hơn bị kéo
    https://playerduo.com/5cdffac77bec694ff950f808

  2. Anh cho em biết chế độ khó là là Vào game sẽ tàng hình phải không?????🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦😦🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍

  3. Xem bạn chơi mà íu tim quá =)) mình coi mấy youtuber khác toàn trốn hoặc lừa bả, có bạn chạy vòng vòng trc mặt bả =)))

Leave a Comment