Posted on: December 31, 2019 Posted by: admin Comments: 5

Hướng dẫn sử dụng hàm IF OR AND trong excel đơn giản và dễ hiểuHướng dẫn sử dụng hàm IF OR AND trong excel
Chú ý: Các bạn hãy tách ra thành các điều kiện nhỏ để dễ thấy được cả câu lệnh phải như thế nào nhé. Ví dụ: “Nếu là nữ trên 20 tuổi hoặc nam dưới 10 tuổi thì được nhận quà”. Mình phân tích ra như sau
ĐK1- Giới tính là Nữ và có tuổi lớn hơn 20. Bạn dùng câu lệnh AND
ĐK2 – Giới tính là Nam và có độ tuổi nhỏ hơn 10. Bạn dùng câu lệnh AND thứ 2
ĐK3- Điều kiện để nhận quà là hoặc ĐK1 hoặc ĐK2. Bạn dùng câu lệnh OR(ĐK1, ĐK2)
Vậy là bạn có câu lệnh hoàn chỉnh IF (ĐK3, “Được quà”, “Không được quà”)

Tin học văn phòng online chúc các bạn thành công

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/cong-nghe

Categories:

5 People reacted on this

Leave a Comment