21 People reacted on this

  1. Xin vui loøng cho toi hoi toi khong hieu khong hieu toi click vao noi nao mà các ô vuông phía dưới mât tích không còn hiện diện trên màn hình . vây xin vui lòng hương dẫn cách phục hồi những ô vuông để mình add hình vào chân thành cám ơn : dinh thi xuân hòa 0903911629

  2. Ông làm xong đăng lên ông có xem lại là mình làm gì k? để nhạc như vậy, nói thì nhu vịt cồ ai mà biết.

Leave a Comment