26 People reacted on this

  1. – Có cái điều rất khốn nạn ở cái này (Ko có ý chê bạn đâu) Seach mãi ko ra thêm cái lz mẹ j cã 😭

Leave a Comment