10 People reacted on this

  1. cho mình hỏi với. Mình đã tắt hết chương trình đanh chạy của Google Chrome rồi. Mà sao vào Uninstall lai k xóa được nhỉ? Nó bảo lên như kiểu mình vẫn chưa tắt hết Chrome thì phải. Nhưng mình k tìm ra nó
    giúp mình với

  2. hay thật đấy anh thật giỏi về máy tính anh có thể cho em biết facebook của anh để em học hỏi thêm nhiều đc k anh????????????

Leave a Comment