7 People reacted on this

  1. nó nói học vui vẻ chứ tao thấy bực mình chẳng ra loz gì. Che khuất hết phím làm sao thấy mà gõ. Thôi tao gõ theo cách của tao còn nhanh hơn

Leave a Comment