Posted on: December 30, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Hướng dẫn Excel chuyển dữ liệu Text thành dữ liệu theo cộtCông cụ Text to Columns trong Excel được sử dụng để xử lý dữ liệu đầu vào dạng text chuyển thành hàng cột để người dùng xử lý dữ liệu

—————————-
Tin học Cộng
www.tinhoccong.com
facebook: fb.com/LuyenThiChungChiMOS

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/cong-nghe

Categories:

Leave a Comment