19 People reacted on this

  1. Sao công thức khối lượng là 75 k clo3 15 c 10 s mà lên xem toàn thấy 6 muỗng kclo3 6 than 2 lưu huỳnh thế vậy anh

Leave a Comment