Posted on: September 24, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Hướng dẫn đăng kí thi ngành nhà hàng ăn uống Nhật Bản theo visa mới 特定技能Đăng kí thi kĩ năng nhà hàng ăn uống Nhật Bản cực đơn giản.Bằng có giá trị 10 năm để xin visa mới vô cùng hữu ích😊

link đăng kí kì thi

link đăng kí nhận tài liệu và bộ đề thi riêng
smartphone: 
pc: 

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment