32 People reacted on this

  1. Cho mình hỏi đầu canh nam ở đâu bán vậy bạn, hay người ta chỉ bán đầu nữ không có đầu năm về mình làm làm cho nó thành đầu năm ha bạn 😀😀😀👍👍💖💖

  2. Có biết cắt dau mà huong dân. Mấy năm nay toàn cắt được dung một kiểu đầu là trắng chân. Dùng lược thì lòng ngóng doi bày đặt

Leave a Comment