28 People reacted on this

  1. nhân nguyên à
    làm clip hướng dẫn éo chỉ cách làm clip tải clip gì
    học sao m bỏ ra 1 chút thời gian để chỉ 1 tí ko dc à
    làm clip vậy dẹp mẹ kênh đi
    hướng dẫn gì chi tiếc như cứt

  2. cho mình hỏi là sao khi mình cài thì lại hiện lỗi "Windowns Dream Scene can only run when Windows Aero scheme is selected" thế? Giờ mình không biết phải sửa như thế nào để cài được :(( help me pls !!!!

Leave a Comment