12 People reacted on this

  1. có một điều người thực hiện, chưa thể hiện hết vai trò người hướng dần, ddaaud đó còn một chút không thực. Cái không thực là: Dùng con trỏ( chuột) chạy loạn xạ. Có đúng với hướng dẫn thực sự không ? ? ?

Leave a Comment