8 People reacted on this

  1. Kiểu gì hướng dẫn mà chẳng nói cụ thể. Ko rõ ràng. Kích vào đâu. Cứ ứ ứ với đấy đấy. Sốt ruột.

  2. Nó hiện lên thế này thì bị s a.. This copy of MathType is not activated. Convert this MathType equation into akoffice equation?

Leave a Comment