Posted on: January 13, 2020 Posted by: admin Comments: 2

Hướng dẫn cách xây dựng trò chơi tiếng Anh Look & Say trên powerpoint.Look & Say là trò chơi tiếng Anh giúp học viên ôn từ vựng hiệu quả. Cho học viên nhìn hình và nói. Giáo viên hoàn toàn có thê xây dựng trò chơi Look & Say này trên phần mềm powerpoint.
Xêm thêm:
-Hướng dẫn cách xây dựng trò chơi tiếng Anh Bingo trên powerpoint:

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

2 People reacted on this

Leave a Comment