48 People reacted on this

  1. Tại sao mình đã thay song đến khi tắt máy bật máy lên lại trở về màn hình tôi đen, rồi lại phải đặt lại và rồi lại vẫn thế. Cho mình bít tại sao với??? Cảm ơn

  2. àm sao máy tính của em ko thay được, nếu thay đượcthì sau khi khởi đọng lại máy là ại trở về màn hình đen mong mn giúp!

  3. làm sao máy tính của em ko thay được, nếu thay đượcthì sau khi khởi đọng lại máy là ại trở về màn hình đen mong mn giúp!
    link: https://www.youtube.com/watch?v=sMy3bKHqisc

Leave a Comment