39 People reacted on this

  1. Khi trẻ trâu đã làm clip, đầu ns hay là hay phải không, khi trẻ trâu đăng lên rồi, thì có xem nữa cũng chỉ = 0, bây giờ nên học cách khác đi và ra đi khi tk vẫn còn

Leave a Comment