6 People reacted on this

  1. Mọi người hãy câu từ công tác này sang công tác kia trước song cuối cùng mới đấu nguồn vào nguồn điện nhé, video này hướng dẫn như thế ngược quy luật lên rất nguy hiểm

Leave a Comment