35 People reacted on this

  1. Máy mình giờ khởi động lại iphone toàn yêu cầu khẩu lệnh, mình muốn mở máy bằng phím nhưng ko đc, phải làm sao mới mở đc máy bây giờ

  2. mình ip6. sao mà siri và voice over tắt hết. nhưng voice control nó vẫn hoạt động. máy vẫn dùng bình thường. nhưng lâu lâu là nó lại hoạt động. rất khó chịu.

Leave a Comment