37 People reacted on this

  1. 💖Trấn Thành đã cố ý giới thiệu cho mọi người, nhất là các bạn trẻ biết đến Cải Lương, & nhạc Trịnh, đều là nhạc đi đến trái tim 👍👍👍👍👍

Leave a Comment