Posted on: December 30, 2019 Posted by: admin Comments: 29

[HPNY 2017] Kịch truyền thanh ĐM 《Đêm Xuân》Đoản/HS:

Sách hoa: Quật cường đích kê sí bàng

Biên kịch: Cô đô 【 cửu hựu tứ phân chi tam 】

Đạo diễn: Quật cường đích kê thối tử

Hậu kỳ: Quật cường đích sỏa bào tử

Mỹ công: MAYU【 cửu hựu tứ phân chi tam 】

Tuyên truyện: Cựu từ 【 cửu hựu tứ phân chi tam 】

C:

Công quân: Mặc Vân 【 ngân nguyệt chi quang 】

Thụ quân: Quỷ Tiểu Nháo 【 ma khách nghiễm bá kịch xã 】

Báo mạc: Tinh giới nhị 【 ma thạch ốc nghiễm bá kịch xã 】

ED:

Nguyên khúc: hump up

Điền từ: Tô lan 【 cửu hựu tứ phân chi tam 】

Phiên xướng: Nhất chích tiểu vân 【 đặc yêu 】

Hậu kỳ: Bạch khai 【 cửu hựu tứ phân chi tam 】

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

29 People reacted on this

Leave a Comment