Posted on: December 2, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Hội Thi Hướng Dẫn Viên Du Lịch – Tỉnh Thái Nguyên Năm 2019Hội Thi Hướng Dẫn Viên Du Lịch – Tỉnh Thái Nguyên Năm 2019 lần thứ nhất. -phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Thanh-nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment