Posted on: December 30, 2019 Posted by: admin Comments: 9

Học tiếng anh qua phim truyện dành cho thiếu nhi Learn English for kid Through Story Level 1Học tiếng anh qua phim truyện dành cho thiếu nhi BA CHÚ HEO CON (Cấp độ 1) Learn English for kid Through Story- The Three Little Pigs (Level 1)
Học tiếng anh qua các phim truyện dành cho thiếu nhi khác

Đăng ký kênh để nhận những bài học mới nhé
#hoctienganh #englishforkid #englishforchildren #tienganhchotreem

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

9 People reacted on this

  1. ☺☺☺☺☺☺☺😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😗😍😙😍😙😍😙😍😙😙😍😙😍😙😍😍😍😍😘😘😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😗😍😋😋😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😙😙😗😙🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋

Leave a Comment