Posted on: September 25, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt NamHoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
NXB Trẻ
Người đọc: Hướng Dương
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện

Nội dung cuốn sách là tập hợp một số bài nghiên cứu, bài báo và những tư liệu mới của các nhà sử học và các nhà nghiên cứu, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, xét về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Cuốn sách cũng đề cập tới bối cảnh của cuộc tranh chấp hiện nay đối với hai quần đảo này nói riêng và Biển Đông nói chung, cũng như những ý kiến về một giải pháp cho cuộc tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế. Kèm theo đó là những tư liệu liên quan, chẳng hạn toàn văn bản Tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông mà các nước ASEAN và Trung Quốc đã ký kết năm 2002.

Mục lục Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

+Về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Ủy Ban Biên Giới Quốc Gia
+Sự thành lập và hoạt động của đội Hoàng Sa từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX – Nguyễn Nhã
+Việc thực thi chủ quyền tại Trường Sa và Hoàng Sa dưới triều Nguyễn – Nguyễn Nhã
+Chủ quyền biển đảo Việt Nam qua các bản đồ cổ – Nguyễn Đình Đầu
+Sử liệu mới về chủ quyền biển đảo của Việt Nam – André Menras Hồ Cương Quyết
+Rất nhiều sách cổ khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam – Trần Doãn Trang & Nam Tuân
+Cơ sở pháp lý xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa – Nguyễn Nhã
+Văn kiện xác nhận chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thời Pháp thuộc đến trước 30.4.1975 – Bà và ông Trần Đăng Đại

PHẦN II: HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CHƯA TỪNG ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG LỊCH SỬ TRUNG QUỐC

+Tài liệu lịch sử chứng minh các quần đảo ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) chưa bao giờ là lãnh thổ Trung Quốc – Phạm Hàn
+Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng được ghi nhận trong lịch sử phương chí và địa đồ hành chánh Trung Quốc -Phạm Hoàng Quân
+Những luận cứ gán ghép – NguyễnNhã
+Những ghi chép liên quan đến Biển Đông của Việt Nam trong Chính sử Trung Quốc – Phạm Hoàng Quân
+Phản biện lập luận của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến Biển Đông được đề cập trong tác phẩm Ngã Quốc Nam Hải Chư Đảo Sử Liệu Hối Biên – Hồ Bạch Thảo

PHẦN III: ĐƯỜNG LƯỠI BÒ CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG – MỘT YÊU SÁCH PHI LÝ

+Yêu sách “đường đứt khúc 9 đoạn” của Trung Quốc dưới góc độ luật pháp quốc tế – Nguyễn Hồng Thao
+Phân tích các yêu sách về “đường lưỡi bò” theo luật quốc tế – HoàngViệt
+Bản đồ “đường lưỡi bò” trên Biển Đông: Đường yêu sách phi lý của Trung Quốc – Quốc Pháp
+Vùng nước lịch sử nào của Trung Quốc trong Biển Đông? – Lưu Văn Lợi
+Vấn đề Biển Đông dưới ánh sáng pháp luật quốc tế – Hải Biên

BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ QUYỀN HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM

Phụ lục

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển
và vấn đề Biển Đông Nam Á
Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông
Các vùng biển, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
Một số tư liệu, điều ước quốc tế liên quan chủ quyền
Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
♦ Quần đảo Hoàng Sa
♦ Quần đảo Trường Sa

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment