22 People reacted on this

  1. Thích a hồ đương hát với chị cẩm ngọc lắm luôn phải chi 2.người là vk ck thì ko ai hát lại hết hây tuyệt vời luôn

Leave a Comment