Posted on: September 22, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 23

Hát văn thế này khác gì mũi kim dằm trong tim đau nhói. Quan Tuần Tranh khóc động đất trời.#hát_văn #quan_tuần_tranh #hiepfilm0934661635
Hát văn thế này khác gì mũi kim dằm trong tim đau nhói. Quan Tuần Tranh khóc động đất trời.
Vấn hầu tại đền Quan Lớn Tuần Tranh Ninh Giang Hải Dương
HIEPFILM – NGUYỄN HUY HIỆP Dịch vụ quay phim hầu đồng, hầu bóng, đồng bóng, đạo mẫu, thực hành tín ngưỡng Tam phủ của người Việt: 0934.661.635
Facebook:
Quay phim hầu bóng hà nội,Quay phim hầu bóng hải phòng, Quay phim hầu bóng việt nam, Quay phim hầu bóng hải dương, quay phim hầu bóng bắc ninh, Quay phim hầu bóng nam định, Quay phim hầu bóng thái bình, Quay phim hầu bóng nam định, Quay phim hầu bóng hà nam, Quay phim hầu bóng phủ dầy, Quay phim hầu bóng bắc giang, quay phim hầu bóng hưng yên
#HIEPFILM #NGUYỄN_HUY_HIỆP
Đức thánh Trần triều ,Đức ông đệ tam Trần triều, Vương cô đệ nhất, Vương cô đệ nhị, Cô bé cửa suốt, Cậu bé cửa đông ,Chúa đệ nhất tây thiên ,Chúa đệ nhị nguyệt hồ, Chúa đệ tam lâm thao, Chúa cà phê, Chúa năm phương, Chúa thác bờ, Quan lớn đệ nhất, Quan lớn đệ nhị, Quan lớn đệ tam, Quan lớn đệ tứ, Quan lớn đệ ngũ, Quan điều thất, Chầu đệ nhất, Chầu đệ nhị thượng ngàn,Chầu đệ tam, Chầu đệ khâm sai, Chầu năm suối lân, Chầu lục cung nương, Chầu bảy, Chầu tám bát nàn, Chầu cửu sòng son, Chầu mười đồng mỏ, Quan Hoàng đôi, Quan hoàng bơ, Quan hoàng tư, Quan hoàng bảy, Ông chín đền cờn, Quan hoàng mười, Cô đôi thượng ngàn, cô bơ ba bông, cô sáu sơn trang, cô tám đồi chè, cô chín sòng sơn, cô bé thượng ngàn, cô bé đông cuông, cô bé suối ngang, cô đôi cam đường, cậu bé hoàng bơ, cậu bé hoàng đôi, cậu bé bản đền.
Hoài linh hầu bóng, Tuệ Anh hầu bóng, Thanh long hát văn, Trọng Quỳnh hát văn, Công Mạnh hát văn, Thế Anh hát văn, Thanh đồng, Hoàng Quốc Việt, Thanh Đồng Hoàng Tiến Hưng,

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://medinaportal.net/category/suc-khoe/

Categories:

23 People reacted on this

Leave a Comment