Posted on: October 23, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Hát ru Nam Bộ 9 (với tiếng mưa rơi)Hát ru Nam Bộ (với tiếng mưa rơi)

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chày,
là năm canh chày thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơi,
hỡi người người ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng.
Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con
con hời mà con hỡi con hỡi con hời hỡi con.

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chày,
là năm canh chày thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơi,
hỡi người người ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng.
Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con
con hời mà con hỡi con hỡi con hời hỡi con.

Cha mẹ già như đèn cháy nhấp nheo
Bên tình bên hiếu gắng bền hai vai
Cây khô đâu dễ mọc chồi
Mẹ già đâu dễ sống đời với con
Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn xoay còn nối
Cha mẹ thác rồi, con phải mồ côi
Mồ côi khổ lắm ai ơi
Đói con không ai biết, lỡ lời không ai phân

Cây xanh thì trái cũng xanh
Cha mẹ hiền lành, để đức cho con

Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm bún
Lưỡi lừa cá xương

Chim đa đa đậu nhánh cây đa
Chồng gần sao em không lấy, để lấy chồng xa
Mai sau, cha yếu, mẹ già
Gối nghiêng không ai sửa, chén trà không ai dâng.

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học, mẹ đi trường đời

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người quân tử, khăn điều vắt vai

Áo vắt vai, quần hai ống ướt
Chữ nghĩa chừng nào lấn lướt vô thi

Tiền năm quan ngũ quán bất ly
Trai nam đối đặng, gái nữ nhi kết nguyền

Tay cắt tay sao nỡ, ruột cắt ruột sao đành
Một lời thề biển cạn non xanh
Chim kêu dưới suối, vượn hú trên cành
Qua không bỏ bậu sao bậu đành bỏ qua

Mịt mịt mây bay khói tỏa
Em ngồi trông anh mây rã từng chòm
Anh ơi anh có vợ rồi, lấy tay che mặt, đừng dòm tới em

Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ, đem lòng nhớ thương.

#HatRuNamBo #RuConNamBo #HatRuMienNam

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://medinaportal.net/category/lam-dep/

Categories:

Leave a Comment