20 People reacted on this

  1. Trong film vs truyện lời thoại # nhau hả?! Câu ns:"Thú vui lớn nhất của đời ng là chọc ghẹo đàn ông"còn trong film là"thú vui lớn nhất của đời ng là câu soái ca"còn nhìu câu # nx

Leave a Comment