26 People reacted on this

  1. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  2. Ngày 31 tháng 10 năm 1945 có trận đánh một mất một còn của geere Robin và người nhện làm nhiều cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ ai là thân nhân của các nạn nhân trên xin đưa nạn nhân về nơi an táng cuối cùng đại úy Nguyễn tống minh anh đại tá Nguyễn Tuấn Đạt đại tướng Đặng Trường Nguyên đã hi sinh vì dân

Leave a Comment