6 People reacted on this

  1. Ngu như cờ hó mà còn dám lên đây dạy , muốn người khác biết mình ngu ko nhất thiết phải vậy chứ , Giáo án hay . ẹo…

Leave a Comment