38 People reacted on this

  1. um a quay video kiểu hướng camera xuống bàn giống vậy đi xem thích hơn khi nào bóc bánh cũng quay giống z nha a chứ quay thấy mặt xem k đc phê cho lắm

Leave a Comment