3 People reacted on this

  1. Nếu các bạn biết cách sẽ mua được hàng rẻ và nguy tín hơn shop 3m rất nhiều . Còn có phốt là giao thiếu hàng ..hài . Chỉ đc cái là nhiều hàng kiếm gì cũng có mà mắc vcl ra . Gá phụ huynh chất lượng học sinh 🙁

Leave a Comment