15 People reacted on this

  1. Không phải, cách cầm con sai rồi làm gì có chuyện cầm luôn như vậy. Phải từ từ từ bước chứ, đã thấy tay còn cầm sai tư thế nữa chứ. Mình cũng làm nhiệm vụ này mà. Sai hết rồi. Ai đồng tình cho 1 like. Chẳng đúng chỗ nào cả gõ trống thì nhanh, đáng thất vọng. 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😓😓😓

Leave a Comment