39 People reacted on this

  1. Luật cờ tướng ai cho chiếu mãi như vậy mặc dù là 2 con thay nhau chiếu cũng ko dc phép đâu, Nếu là luật cờ vỉa hè quy định riêng thì Chịu.

  2. Thế cờ giang hồ thứ 16 (thế cờ thứ 4 trong clip). Anh bình luận viên(blv) giải sai ở nước cờ phi tượng xanh bắt xe đỏ…đến nước xe đỏ bình 4 ăn pháo xanh. Xe xanh 9 bình 7. Xe đỏ bình 6 chiếu tướng. Tướng xanh bình 5. Xe đỏ tiếp tục bình 5 chiếu tướng. Tướng xanh bình 4. Xe đỏ thoái 2 ăn tốt xanh. Hăm bí lại bên xanh… đỏ ưu thế hơn. 1 xe + 1 pháo + 2 tốt đỏ. Bên xanh chỉ còn 1 xe + 1 tốt (vị trí xấu). Tóm lại Anh bình luận giải đến đoạn để xe đỏ bình 4 ăn pháo xanh. Xe xanh 9 bình 7 thì bênh cờ xanh thua –> blv giải sai.

  3. Phút thứ 4:58 sao xanh ko cho xe 3 bình 5 giữ mặt tướng và lượt sau thì xanh xe 2 tấn 2 chiếu là bắt xe 5 của đỏ rùi? Trường hợp này xe đỏ 5 chẳng chạy dc đi đâu và cũng chẳng có cách nào đỡ dc, đưa vào thế xanh 2 xe, đỏ 1xe 1 tốt. Xanh cầm chắc thắng. Đằng này AD lại đưa xe xanh 3 bình 6

  4. đánh cờ dài nhất 12 phút, ông ngồi ông nham. cả hơn 1 tiếng đồng hồ,cảm thấy thời gian của ông quá ranh,nói thì hay chắc đánh thắng được ai,,

Leave a Comment