43 People reacted on this

  1. m phải thêm cái dòng lưu ý , chỉ dành cho máy khỏe thì hơn , vì m dùng cái máy ảo đấy thì nó đã phải chiếm hơn 4gb ram + con chip khỏe I5 trở lên mới dùng mượt được chứ máy yếu mà đòi giả lập á ??? Bớt ảo tưởng đi

Leave a Comment