16 People reacted on this

  1. bạn làm như thế còn đỡ hơn cả mấy người mà mình xem nữa, mà bạn gấp kiểu gì mà bạn gấp rỏi thế bạn dạy mình với.

Leave a Comment