36 People reacted on this

 1. L tụ khí
  S A J là chưởng bên trái S D J bên phải (càng chưởng thì càng yếu đi )
  Tụ khí tiếp
  (ở trên luôn )
  skiil bay lên không là
  ấn 2 lần W xuống thì S

Leave a Comment