28 People reacted on this

  1. Chơi 2 người thì chỉ có bàn phím loại mà giống trong tiệm net mới chơi được thoy bàn phím đó tới 2 chỗ trên bàn phi có số lận mình chơi rồi

Leave a Comment