9 People reacted on this

  1. Vậy mắt ếch là mắt xem từ viền ngoài mắt vào sẽ là, màu đen hoặc nâu tới viền tiếp theo là vàng hoặc trắng rồi tới con ngươi ( tròng mắt ) màu đen. Ok chưa.

Leave a Comment