4 People reacted on this

  1. mình cũng từng bị cá lôi cần câu đó ban. chúc mừng ban lấy lại được cần câu 👍

Leave a Comment