Posted on: November 29, 2019 Posted by: admin Comments: 33

(ENG SUB)🇻🇳XẢY RA VẤN ĐỀ GÌ VỚI MÌNH TỪ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN ĐÀ NẴNG!?!Link của những mỹ phẩm “ara” Hyeri dùng trong video

*

*

instagram cherihyeri_94

#danang #mukbang #다낭
————————————————————————–

❐ Music in the Video ❏

➥ Link to the music |
➥ Under Your Spell 5 – Martin Carlberg
➥ Excuse Me Mister – Mac Taboel
➥ Some Different Molecules – Josef Bel Habib
➥ Fairy Lights – Anders G_ansson

➥ Listen on your favorite streaming platform –

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

33 People reacted on this

  1. #Дананг #Danang #DaNang #Vietnam #Данангтранспорт #отдыхдананг #гиддананг #фотографдананг #фотосессиядананг #экскурсиядананг

    https://www.youtube.com/watch?v=4RSoi5kC-Rc

  2. 내일혜리가 다낭롯데마트에 가세요. 저기에 한국사람이 많이있고 맛있는음식이 있어요. 저도 저기에 있어요. 혜리를 너무만나고싶어요.

Leave a Comment