30 People reacted on this

  1. Chú ColorMan nhớ ghé ăn cháo bò của quán Thuỷ Đen gần cầu Cây Me nghe chú! Ngon khét tiếng Tri Tôn đó!

  2. Bò với trâu nó điên lên khi đang chạy chỉ có thể là nó thấy ma hoặc quỷ phần ít do người đk quốc dây vô dái nó

Leave a Comment