12 People reacted on this

  1. chính phủ Thailand đã thành công trong việc điều hành như bất luận trâu trắng trâu đen, trâu nào cày giỏi là trâu tốt, và người Tàu có cơ hội phát triễn toàn năng tại Thailand.

Leave a Comment