Posted on: November 23, 2019 Posted by: admin Comments: 17

DTM #27 | THAY ĐỔI QUAN TRỌNG VỀ DIỆN ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ – EB-5!#tranmaico #ditrumy #thexanheb5
DTM #27 | THAY ĐỔI QUAN TRỌNG VỀ DIỆN ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ – EB-5!
Ngày 21/11/2019, Bộ Nội an sẽ áp dụng những thay đổi quan trong về diện đầu tư để lấy thẻ xanh định cư (EB-5). Mong rằng quý vị nào có quan tâm diện định này lưu ý!

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

17 People reacted on this

  1. Nên xét kỷ để ngăn chận bọn nhân viên tham nhũng trong guồng máy chính phủ các nuoc trên thế giới, tụi nó đến chỉ phá hoại đất nước.

  2. Rất hay rất hữu ích và thực tế đúng như câu " không có bữa cơm nào là miễn phí cả " , cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin này

Leave a Comment