26 People reacted on this

  1. Suneo quá ích kỷ muốn bán bé bi cho bọn thợ săn để đi về nhà ư mày nghĩ mày là ai, bé bi là của Nobita chứ đâu phải là của mày đâu mà đòi bán bé bi. Bọn thợ săn đã cố tình phá hư cổ máy thời gian nên đáng ra tên đó phải chở Nobita và mọi người về nhà một cách an toàn mới đúng chứ

Leave a Comment