27 People reacted on this

  1. Thật ra tôi coi phim này tôi rất cảm giác của tôi làm cho tôi biết doreamon tại sao tại sao doreamon lại bỏ chứ dreamon không ở lại chứ nobita rất buồn nhiều như
    tôi coi rần hết đoạ thì tôi rất là súc động doraemon và nobita. 😂

Leave a Comment